Din mila lui Dumnezeu născută pe pamântul binecuvântat al Dobrogei, Manastirea Sf. Ioan Botezatorul – Lipnita s-a hranit din istoria crestina a acestor meleaguri si din traditia monahala care este atât de îndelungata si de bine înradacinata în tinutul dintre Dunare si Mare. Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul – Lipniţa a luat fiinţă în noiembrie 2004 şi are hramurile „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” (29august) şi Sf. Mucenic Dasie (20 noiembrie), precum și doi sfinți mainoi ai OrtodoxieiȘ Sf. Ierarh Luca de Crimeea (11 iunie) și Sf. PaisieAghioritul (12 iulie). Mănăstirea este situată în comuna Lipniţa, pedrumul national Constanta – Ostrov (DN3), intre Mănăstirile SfântulApostol Andrei si Dervent.

Orice lucru făcut pentru Dumnezeu cere jertfă, astfel încât şi noua mănăstire a pornit de la un simplu grajd amenajat, donat de domnul Danciu Stelian, locuinţă care a  folosit timp de mai mulţi ani atât ca paraclis, cât şi ca un corp de chilii pentru mica obşte de maici adunată aici. Dar şi prin aceasta mănăstirea aminteşte parcă de începuturile creştinismului, de catacombele sărăcăcioase în care se slujea în primele secole creştine cu multă jertfă, dar şi cu multă dragoste.

În octombrie 2005 s-a început construirea casei monahale pe pământul donat de Primăria Comunei Lipniţa, iar în ziua de 29 august 2006 s-a pus piatra de temelie a bisericii având hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) şi Sfântul Mucenic Dasie (20 noiembrie). La aceeaşi dată s-au sfinţit şi cele două clopote donate mănăstirii de d-na Elena Simuloiu, de acum chemându-ne şi ele cu glasul lor să ne amintim de trecutul creştin al Dobrogei şi să-i cinstim pe sfinţii care prin viaţa şi prin jertfa lor au întărit credinţa în acest ţinut binecuvântat.

Cea mai mare bucurie a fost pentru noua mănăstire ziua de 6 iulie 2006, când Înalt Prea Sfinţitul Ilarion, Mitropolit de Silistra (Bulgaria), neuitându-se la sărăcia micului aşezământ monahal de curând înfiinţat, a dăruit acestuia o părticică din moaştele Sfântului Mucenic Dasie. În acest fel, sfântul ocrotitor al noii mănăstiri a binevoit să vină şi pe pământul românesc al Dobrogei pentru a fi spre închinare şi spre ajutor tuturor celor care vor alerga la racla cinstitelor sale moaşte, smerindu-se asemenea Stăpânului său Care pogorându-Se pe pământ a ales a se naşte într-un grajd sărăcăcios. De atunci, cinstitele moaşte ale Sfântului Mucenic Dasie izvorăsc neîncetat tămăduiri, spre mângâierea sufletească şi sporirea duhovnicească a obştii sfintei mănăstiri şi a tuturor celor ce cu credinţă şi nădejde li se închină.

Sfântul Mucenic Dasie – martir dobrogean care a trăit în secolele III-IV, a fost rod vrednic al seminţei creştine aruncate în acest ţinut de Sfântul Apostol Andrei. Conform Actului martiric, Sfântul Mucenic Dasie a primit cununa mucenicească în ziua de 20 noiembrie a anului 304. În timpul sărbătorii Saturnaliilor, închinată zeului Cornos, sorţii au căzut pe Sfântul Dasie şi, conform tradiţiei păgâne, acesta trebuia să se dedea plăcerilor trupeşti, urmând apoi a fi sacrificat în numele zeului Cronos. Sfântul Mucenic Dasie a refuzat să accepte obiceiul roman, mărturisind că este creştin. Din această pricină el a fost condamnat la moarte. Sfintele sale moaşte au fost păstrate la Durostorum până în anul 579 când, au fost duse în oraşul Ancona din Italia pentru a nu fi profanate în timpul invaziilor barbare. În anul 2002, o parte din moaştele Sfântului Mucenic Dasie au fost readuse  în Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Silistra.

Prin alegerea Sfântului Dasie ca ocrotitor noua mănăstire s-a dorit încă de la începuturile ei a fi o ofrandă adusă sfinţilor din primele secole creştine şi în acelaşi timp o permanentă amintire pentru lumea contemporană a faptului că neamul nostru s-a născut creştin şi că suntem datori să păstrăm şi să transmitem mai departe, generaţiilor viitoare, sămânţa creştină adusă aici de Sf. Apostol Andrei şi păstrată cu atâta jertfă de două mii de ani, precum şi să facem cunoscut tuturor „rodul bogat” pe care l-a adus această sămânţă în ţinutul dintre Dunăre şi Mare.

În ziua de 29 august 2009 a fost sfinţit Paraclisul de la demisolul bisericii închinat Sfântului Mucenic Dasie. Paraclisul este placat cu piatră şi împodobit cu pictură bizantină repezentând sfinţi din Dobrogea şi scene din viaţa Sfântului Mucenic Dasie. Pictura a fost realizată în tehnica alsecco acrilico de către pictorul Adrian Botea.

Biserica mănăstirii a fost construită intre anii 2006 şi 2014, după planurile domnului arhitect Ion Bârlădeanu şi ale domnului inginer Gheorghe Oprea şi a fost pictată in tehnica frescă de către pictorii Adrian Botea, Elena Chertif si Florin Iacob.  Biserica a fost sfințită la data de 29 august 2014 de către ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu PS Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, alături de un numeros sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie mănăstirea a primit din Sf. Munte Athos o copie a icoanei Maicii Domnului Trihirusa care se află spre închinare într-un baldachin special amenajat în partea stângă a bisericii.

Biserica este zidită din cărămidă cu bolți din beton armat și are o lungime de 18 m și o lățime de 10 m în dreptul absidelor și 7 m în rest. Arhitectura bisericii este o îmbinare între stilul bizantin şi stilul tradiţional dobrogean, fiind construită sub formă de cruce şi acoperită cu olane. Casa monahală cu etaj, a cărei construcție a început în octombrie 2005 și a fost finalizată în anul 2010, cuprinde chiliile, trapeza și atelierele de croitorie și broderie bisericească.

In ziua de 14 septembrie 2015 s-a pus piatra de temelie pentru Paraclisul inchinat Sfantului Luca de Crimeea si Sfantului Paisie Aghioritul, paraclis care se află in acest moment in constructie. De asemenea se află în construcție clopotnița și corpul de clădiri de pe latura de sud a mănăstirii.

Alături de moaştele Sfântului Mucenic Dasie, în biserica mănăstirii se mai află spre închinare şi o părticică din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul şi din moaştele Sfântului Onufrie cel Mare, precum și părticele din moaștele Sfinților Ierarhi Nicolae, Nectarie, Ciprian, Luca de Crimeea, Vasile cel Mare, Grigorie și Ioan Gura de Aur, ale Sfintelor Mari Mucenițe Ecaterina și Varvara, ale Sfintelor Mucenițe Tatiana, Marina, Anastasia și Haritina, ale Sfinților Efrem cel Nou, Ioan Damaschin și Andrei Criteanul, ale Sfintelor Cuvioase Macrina și Singlitichia, ale Sfintei Maria Magdalena și ale Sfantului Mucenic Gheorghe. De asemena în biserica mănăstirii se mai află spre închinare și o părticică din lemnul Sfintei Cruci, precum şi cu o copie adusă din Rusia a icoanei făcătoare de minuni „Maica Domnului – Potoleşte întristările noastre”.

Obștea mănăstirii este formată din 14 vietuitoare, sub conducerea stavroforei Onufria Matei. În cadrul așezământului funcționează un atelier de croitorie si broderie bisericească în care maicile confecționează cu multă migală şi creștinească dragoste veşminte preoţeşti, acoperaminte pentru biserică, epitafe şi multe alte obiecte menite să împodobească Casa lui Dumnezeu.

HRAMURILE MĂNĂSTIRII

PROGRAMUL SLUJBELOR

VIAȚA

MONAHALĂ

ISTORICUL MĂNĂSTIRII

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI “MAICA DOMNULUI POTOLEȘTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE”

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI TRIHIRUSA “MAICA DOMNULUI CU TREI MÂINI”

SFINTE MOAȘTE ȘI ALTE ODOARE AFLATE LA ÎNCHINARE ÎN MĂNĂSTIRE

SF. IOAN BOTEZĂTORUL

SF. MUCENIC DASIE

SF. LUCA DE CRIMEEA

SF. PAISIE AGHIORITUL

Instagram did not return a 200.