Troparul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”

Troparul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” (glas 3)

Potoleşte multele suspine şi bolile sufletului meu, Ceea ce potoleşti orice lacrimă de pe faţa pământului ! Tu îndepărtezi bolile omului şi sfarmi suferinţele păcătoşilor. În Tine ne-am pus toată nădejdea, încrederea şi întărirea, PreaSfântă Maică Fecioară ! Slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine !