Sfantul Dasie de la Axiopolis si de la Durostor

Relaţia dintre oraşele getice Axiopolis şi Durostorum în epoca daco-romană

Cetatea getică Durostorum (Dorostolon), aflată la sud de Axiopolis, a fost în epoca daco-romană una dintre cele mai importante localităţi ale Daciei Pontice. În jurul anilor 105-106, împăratul Traian a transferat la Durostorum Legiunea XI Claudia, care efectua misiuni de control pe ambele maluri ale Dunării de Jos.

Legiunea XI Claudia, rămasă la Durostorum până la sfârşitul epocii romane, a avut o contribuţie importantă la înflorirea vieţii urbane, economice şi culturale a cetăţii şi a regiunii înconjurătoare.

Datorită importanţei sale, împăratul Diocleţian, care a despărţit teritoriul Daciei Pontice de Moesia Inferior, transformându-l în provincia Scythia Minor, cu reşedinţa la Tomis, s-a preocupat personal de refacerea cetăţii Durostorum, pe care a vizitat-o însoţit de o numeroasă suită în anii 294 şi 303.

 În primii ani ai secolului al IV-lea, între soldaţii Legiunii XI Claudia se afla şi Sfântul Dasie. Angajarea sa în această legiune ilustreză procesul amplu şi complex al romanizării unor autohtoni prin acceptarea lor în armata imperială. Slujind ca ostaş în Legiunea XI Claudia al cărei sediu era la Durostorum, el călătorea deseori din această cetate până la Axiopolis, fie cu misiuni militare, fie pentru interesele comunităţii religioase din care făcea parte.

Fiecare unitate militară dispunea de un teritoriu întins în regiunea care o înconjura. Acest „territorium” avea o dublă funcţie: „pratum legionis” – adică păşunile legiunii, cu păduri, câmpii, cariere de piatră etc. de care beneficiau oştenii – şi „territorium legionis”, cu o suprafaţă mult mai vastă, în care se exercita autoritatea militară a legiunii.

Indiferent dacă erau locuite de autohtoni sau de romani, aşezările civile aflate atât în „pratum legionis”, cât şi în „territorium legionis” erau obligate prin prevederi precise, executate sever, să dea armatei impozite în natură.

Întrucât la Axiopolis este atestată documentar o „Statio beneficiarii legati leg. XI Claudia”, apare evident faptul că „territorium legionis” peste care se exercita autoritatea celebrei Legiuni XI Claudia de la Durostorum se întindea mult spre nord, spre vărsarea Dunării, cuprinzând şi aşezarea civilă de la Axiopolis. Acest lucru explică de ce Sfântul Mucenic Dasie se bucura de un cult foarte puternic atât la Durostorum, cât şi – mai ales – la Axiopolis, unde avea trei zile de prăznuire.

De altfel, drumul imperial refăcut de Diocleţian, care mergea pe malul drept al Dunării, unea cele două oraşe aflate relativ aproape unul de altul şi între care exista o strânsă legătură, întărită de altfel şi prin moartea martirică a Sfântului  Mucenic Dasie care, indiferent în care dintre cele două cetăţi a avut loc, a produs un mare răsunet în amândouă, iar sfintele sale moaşte s-au bucurat de o deosebită cinstire în primele secole creştine pe întreg teritoriul dintre Dunăre şi Mare.