Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Icoana „Potoleşte întristările noastre”

Tu eşti nădejdea tuturor marginilor pământului Preasfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, mângâierea mea! Nu te îngreţoşa de mine păcătosul care-ţi aduc rugăciuni din buzele mele necurate şi te rog, stinge văpaia patimilor mele şi rourează prin pocăinţă viforul sufletului şi trupului meu ! Tămăduieşte şi uşurează Stăpână toată boala şi toată neputinţa şi linişteşte viforul relelor năpaste !

Citeste mai mult…

Acatistul in cinstea icoanei facatoare de minuni “Maica Domnului potoleste intristarile noastre”

Condacul 1:
Minunată izbăvire şi apărare ne-a dăruit nouă cinstitul Tău chip, Preabinecuvântată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ca izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui şi căutând spre el, mulţumiri aducem Ţie, noi, robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu: ci ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!

Citeste mai mult…

Troparul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”

Troparul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” (glas 3)

Potoleşte multele suspine şi bolile sufletului meu, Ceea ce potoleşti orice lacrimă de pe faţa pământului ! Tu îndepărtezi bolile omului şi sfarmi suferinţele păcătoşilor. În Tine ne-am pus toată nădejdea, încrederea şi întărirea, PreaSfântă Maică Fecioară ! Slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine !

Citeste mai mult…

Reprezentari ale icoanei Maica Domnului potoleste intristarile noastre